กก.สหกรณ์ ตร. เร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนสมาชิกและยอดเงิน-แก้ปัญหาต่อ

หมวดหมู่ : พัทลุง,

อ่าน : 411
กก.สหกรณ์ ตร. เร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนสมาชิกและยอดเงิน-แก้ปัญหาต่อ

พัทลุง-คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด และผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าจัดทำงบการเงิน บัญชีให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2566 สมาชิกทยอยมายืนยันตัวตนและยอดเงินอย่างต่อเนื่อง ส่วนสมาชิกอีก75 ราย มีทั้งประเภทบำนาญ สมทบ ย้ายสังกัดและที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง คณะกรรมการฯส่งทีมไปตรวจสอบถึงบ้าน


คดีมหากาพย์การทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ที่มีความเสียหายประมาณ 1,500 ล้านบาทจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา 27 ราย และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้มีการตรวจยึด และอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งในและต่างจังหวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 966,333,140 บาท มีการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินกับผู้ต้องหาทั้งหมด 19 ราย แยกเป็นผู้ต้องหารายเก่า 15 ราย และผู้ต้องหารายใหม่ 4 ราย ด้านชุดสอบสวนของ สตช.ได้เร่งรวบรวมสำนวนการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาในคดีการทุจริตเงินสหกรณ์ เพื่อเตรียมส่งฟ้องกลุ่มผู้ต้องต่อสำนักงานอัยการปราบปรามทุจริต ภาค 9 สงขลา โดยแยกเป็นการฟ้องในคดีฟอกเงิน จำนวน 19 ราย คดีอาญา 27 ราย ซึ่งจะส่งฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาทั้งคดีฟอกเงินและคดีอาญาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และล่าสุดเมื่อวันที่  11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาคณะกรรมการธุรกรรม ปปง.ได้มีมติให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องทุกรายการทรัพย์สิน และยื่นคำร้องต่อศาลในการสั่งยึดอายัดชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ47/66 ของศาลแพ่ง ตามข่าวที่เสนอมาแล้วนั้น


ความคืบหน้าคดีนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อตอนสายวันที่ 15 เมษายน 2566 ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด  พ.ต.ท.

หญิง สิรตา เประนาม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด  ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ และได้ขอความร่วมมือจาก จนท.รัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมการจัดทำงบการเงิน บัญชี  เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ในขณะเดียวกันก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์ฯร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ฯตามพื้นที่ต่างๆ  เพื่อไปพบกับสมาชิกที่ยังไม่เข้ามายืนยันยอดการเงินของตนเองกับสหกรณ์ฯ  อาทิ  ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก  ยอดเงินกู้ ฯลฯ เพื่อเร่งการจัดทำยอดจำนวนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน และมิให้มีรายชื่อแปลกปลอมในสมาชิก(รายชื่อผี)


สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯประมาณ  1,800  รายนั้น  ขณะนี้ได้เข้ามายืนยันยอดเงินต่างๆของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 ยังมีสมาชิกที่ยังไม่เข้ามายืนยันยอดเงินในประเภทต่างๆจำนวน 75 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกประเภทสมทบ บำนาญ และประเภทย้ายสังกัด โดยหลายรายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมายินยันยอดเงินได้ ดังนั้น  ทางสหกรณ์ฯจึงได้จัดส่ง จนท.ออกไปพบกับสมาชิกทั้ง 3 ประเภทตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เจ้าตัวได้ยืนยันยอดเงินประเภทต่างๆ รวมทั้งให้ทายาทผู้ดูแล และทายาทที่เดินทางมาเยี่ยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้รับรู้ รับทราบ ถึงจำนวนเงินประเภทต่างๆของสมาชิกเหล่านี้


การดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวปรากฏว่าบรรดาสมาชิกสหกรณ์ฯตามพื้นที่ต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าวด้วย ซึ่งทุกๆฝ่ายมั่นใจว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบ ยืนยันตัวตนของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นจริงของสมาชิกมาจัดทำงบการเงินและบัญชีของสหกรณ์ฯในครั้งนี้น่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม

2566 หากแล้วเสร็จตามเป้าหมายก็จะนำงบการเงิน บัญชี เข้าสู่การประชุมสามัญประจำปี  2565 เพื่อนำผลกำไรไปปันผลให้กับสมาชิกตามขั้นตอนต่อไป ข่าวคืบหน้าจะเสนอต่อไป.