ภาพข่าวสังคม

ข่าวหน้าแรก ภาพข่าวสังคม

ข่าวล่าสุด

ธนาคารไทยพาณิชย์คว้ารางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

กรุงเทพฯ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) ในงาน Asian Excellence Award 2023 ครั้งที่ 13 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารชั้นนำของฮ่องกงด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ

ซีพีเอฟ ส่งเสริมพนักงานคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มุ่งสู่ต้นแบบองค์กรแห่งนวัตกรรม

กรุงเทพฯ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นก้าวสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมพนักงานมีส่วนร่วมยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เปิดเวที Feed Innovation Week 2023 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ผลักดันการสร้างนวัตกรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ชูอุตสาหกรรมอาหารหนุนเศรษฐกิจเติบโต

CPF คว้า SOS Awards 2023 สนับสนุนอาหารส่วนเกิน คุณภาพปลอดภัย ส่งมอบชุมชน-กลุ่มเปราะบาง ทั่ว กทม.

กรุงเทพฯ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าสนับสนุนอาหารส่วนเกินที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดี รสชาติอร่อย จากศูนย์กระจายสินค้า มอบผ่านมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ SOS นำไปปรุงอาหารให้แก่ชุมชน ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ทั่วกรุงเทพฯ ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในทุกสถานการณ์ ผ่านโครงการ “Circular Meal…มื้อนี้เปลี่ยนโลก” รับรางวัล SOS Awards 2023 ประเภท “OUTSTANDING FOOD RESCUE AWARD - BIG MANUFACTURING GROUP” จาก SOS เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมผนึกภาคีเครือข่ายปฏิวัติระบบอาหารประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ในงานสัมมนา “Zero Summit 2023 SOS RE- DEFINING FOOD SYSTEM - สู่นิยามใหม่ของระบบอาหาร”

หาดทิพย์ (HTC) คว้า “SET ESG Ratings” ระดับ AA ประจำปี 2566

กรุงเทพฯ - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (พ.ศ.2561-2566) ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลการประเมินในรูปแบบเรตติ้ง จากการจัดระดับคะแนน “SET ESG Ratings” โดย “หาดทิพย์” อยู่ในระดับ AA ได้รับคะแนนรวม 85 คะแนน เป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Ago & Food Industry) จาก 21 บริษัทที่มีอยู่ในกลุ่มนี้

“ป๊าวินัย” นำกฐินไทยนครพัฒนาทอดวัดจีนปอเอง ดำเนินสะดวก ปัจจัย 20 ล.

ราชบุรี - “วินัย วีระภุชงค์” ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์ นำผู้บริหาร บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ทอดกฐินสามัคคีที่วัดจีนปอเอง (ซำปอกง) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อโตซำปอกง และสร้างอุโบสถได้ปัจจัย 20,209,276 บาท

“หาดทิพย์” (HTC) คว้าคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 2566

กรุงเทพฯ - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CG Rating) ประจำปี 2566 ใน “ระดับดีเลิศ” (Excellent) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 96% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น จำนวน 782 บริษัท

กรุงศรี ประกาศความสำเร็จโครงการ Krungsri ESG Awards 2023

กรุงเทพฯ - กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ร่วมส่งเสริมและยกย่องธุรกิจ ในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG โดยประกาศรางวัล Krungsri ESG Awards 2023 เชิดชู 18 ธุรกิจ ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจโดยนำเอากรอบแนวคิด ESG มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำปณิธานในการบูรณาการและต่อยอดความเป็นเลิศด้าน ESG ของกรุงศรีผ่านการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการจนสามารถขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

รจ รย “รวมใจ เราอยู่” รวมพลังชาวหาดทิพย์ เติมความสุขให้น้อง และสังคม ต่อเนื่องสู่ปีที่ 28

กรุงเทพฯ - วัน รจ รย “รวมใจ เราอยู่” บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ยกทัพพนักงานร่วมทำความดี มอบเป็นของขวัญให้น้องๆและทุกๆคน เพื่อระลึกถึง ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้ง “หาดทิพย์” ต้นแบบแห่งการทำความดี และการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ที่หาดทิพย์ได้เคียงคู่ชาวใต้อย่างยั่งยืนมาเป็นระยะเวลา 54 ปี ผ่านโครงการต่างๆที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

กลุ่ม ปตท.-โจ๊ก ร่วมทอดกฐินได้ 48 ล้าน สร้างอาคารผู้ป่วย รพ.สิงหนคร

สงขลา- กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ “บิ๊กโจ๊ก” รอง ผบ.ตร. ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่ ได้ยอดปัจจัยรวมทั้งสิ้น 48,499,999 บาท

หาดทิพย์ 1 ใน 29 องค์กร ต้นแบบที่มีความจริงจัง มุ่งมั่นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก

กรุงเทพฯ - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับ Climate Clock สัญลักษณ์ของเวลาที่เร่งรัดและเวลาที่หมดไป เพื่อเตือนให้เราไม่รอช้าที่จะลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อโลกกับองค์กรพันธมิตร ในงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ซึ่งหาดทิพย์เป็น 1 ใน 29 องค์กร (จากสมาชิกในโครงการ 699 องค์กร) ที่ได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นองค์กรต้นแบบที่มีความจริงจัง มุ่งมั่นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านโครงการ Care the Bear มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

เซ็นทรัล หาดใหญ่ ครบรอบ 10 ปี เฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดไฟต้นคริสต์มาสสายฟ้า

สงขลา - ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จัดงานร่วมเฉลิมฉลองความสุขส่งท้ายปีกับงาน “The Great Celebration Christmas Tree Light Up & Central Hatyai 10th Anniversary” เปิดไฟต้นคริสต์มาสสายฟ้าภายใต้คอนเซ็ปต์ The World of Pokémon ส่องประกายแสงแห่งความสุขเต็มพื้นที่

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ เปิดตัวนวัตกรรมเก้าอี้บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สงขลา - โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เปิดตัวนวัตกรรมดูแลสุขภาพสตรี เก้าอี้บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Pelvic floor Strengthening) โดยมีแพทย์ พยาบาล เฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด

Oscar Palace จับมือ asap car rental เปิดตัวจุดให้บริการรถเช่า ปักหมุดทำเลทอง ด่านนอก สงขลา

สงขลา - Oscar Palace Hotel & Wellness Massage จับมือ “asap car rental” เปิดตัวจุดให้บริการรถเช่า ปักหมุดทำเลทอง ศักยภาพสูง บริเวณด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซีย รับท่องเที่ยว-เศรษฐกิจชายแดนฟื้น

“ทีเส็บ”ต่อยอดพลังศรัทธาชวนคนรุ่นใหม่กินเจ 3 วันสุดท้าย

ภูเก็ต-ประเทศไทย - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (TCEB) ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ต สายการบินไทยเวียตเจ็ท และองค์กรภาครัฐ และเอกชนต่างๆ จัดงานPhuket Food Faith 2023 เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม สร้างวิถีชีวิตที่มีความสุขสำหรับนักเดินทางรุ่นใหม่ ชวนทานเจไม่จำเจ 3 วันสุดท้าย

ททท.จับมือภูเก็ต-กรมทรัพยากรทางทะเลฯ จัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ภูเก็ต-ททท.จับมือจังหวัดภูเก็ต และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการ “THE ONE FOR NATURE” ยิ่งเที่ยวยิ่งรักษ์ ครั้งที่ 2 ชูแนวคิด "Travel with Responsibility in Thailand" ดึงต่างชาติเที่ยวไทยเชิงอนุรักษ์ พร้อมฟื้นฟูแนวประการังคืนความยั่งยืนสู่ท้องทะเลไทย

สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ

กรุงเทพฯ - เนื่องใน วันสุขภาพจิตโลก วันที่ 10 ตุลาคม 2566 สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (Thailand Institute for Mental Health Sustainability : TIMS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย จัดงาน “Better Mind Better Bangkok” เปิดพื้นที่ระดมผู้เกี่ยวข้องและนวัตกรรมสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต

หอบท้องฟ้า “พาดาวมาหาน้อง” ให้ท้องฟ้าจำลองโคจรสู่เยาวชน

สงขลา - หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงจัดกิจกรรม “พาดาวมาหาน้อง” เปิดประตูสู่โลกดาราศาสตร์ หอบความรู้ให้น้องๆ ในพื้นที่เกาะพะงันทั้ง 12 โรงเรียน ได้โคจรเข้ามาใกล้ชิดกับดวงดาวผ่านโรงเรียนในหลายจังหวัดภาคใต้ โดยกิจกรรมล่าสุดจัดขึ้นที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาเมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเปิดให้เด็กๆ กว่า 1,440 คน มีโอกาสเข้าชมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทุกโรงเรียน พร้อมร่วมกิจกรรมดูดาวในช่วงเวลากลางคืน

หาดทิพย์ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กรุงเทพฯ - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (รางวัลดีเด่น ประเภทภาคธุรกิจขนาดใหญ่) ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในเรื่องการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ รวมพลังกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมด้วยการต่อตัวสัญลักษณ์ริบบิ้นมะเร็งเต้านม

สงขลา - โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมต้านภัยมะเร็งเต้านม และมะเร็งในผู้หญิง พร้อมด้วย หน่วยงานพันธมิตรและชุมชน รวมพลังกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมด้วยการต่อตัวสัญลักษณ์ริบบิ้นมะเร็งเต้านม เพื่อเตือนให้ผู้หญิงให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็ง “ตรวจพบเร็ว รักษาเร็ว โอกาสหายสูง” พร้อมแสดงพลังศักยภาพ ความเชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในผู้หญิง และดูแลสุขภาพผู้หญิงแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิด All about Women’s Concerns เรื่องสุขภาพผู้หญิงเราเชี่ยวชาญ.

นายก สภท. แวะเยี่ยมชม “นสพ.ไทยแหลมทอง” และศูนย์ข่าว “นสพ.ไทยรัฐ หาดใหญ่-สงขลา”

สงขลา - นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แวะเยี่ยมชม “สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง” และศูนย์ข่าว “นสพ.ไทยรัฐ-หาดใหญ่ สงขลา” อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566