“สรรเพชญ”พบกงสุลใหญ่จีน เดินหน้าเพิ่มทักษะภาษาจีนให้เด็กสงขลา
“สรรเพชญ”พบกงสุลใหญ่จีน เดินหน้าเพิ่มทักษะภาษาจีนให้เด็กสงขลา