พัทลุงขอขึ้นทะเบียน “ความปลักทะเลน้อย” เป็นมรดกโลก
พัทลุงขอขึ้นทะเบียน “ความปลักทะเลน้อย” เป็นมรดกโลก