ชาวไทยปลื้มปีติส่งเสด็จ “พระบรมสารีริกธาตุ” ยอดสักการะ 4.1 ล้านคน

หมวดหมู่ : กระบี่,

อ่าน : 956
พระบรมสารีริกธาตุ พิพิธภัณฑ์สถานอินเดีย
ชาวไทยปลื้มปีติส่งเสด็จ “พระบรมสารีริกธาตุ” ยอดสักการะ 4.1 ล้านคน

กระบี่-พุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมส่งเสด็จ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะกลับประเทศอินเดีย ตลอดเส้นทางจากวัดไปจนถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และอัญเชิญขึ้นเครื่องบินกองทัพอากาศอินเดียกลับประเทศ ท่ามกลางความปีติของชาวไทย ส่วนยอดผู้เข้าสักการะ 4,127,590 คน

การจัดธรรมยาตรา “มหานทีสู่ลุ่มน้ำโขง” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระศาสดาของพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวก มาประดิษฐานชั่วคราว ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 มีนาคม2567 นับเป็นครั้งครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์นอกประเทศอินเดียในรอบ 2,567 ปีรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลอินเดีย ร่วมกับรัฐบาลไทย และสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย-ไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยอัญเชิญประดิษฐานชั่วคราวในกรุงเทพมหานคร, จ.เชียงใหม่, จ.อุบลราชธานี และ จ.กระบี่ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วท่ามกลางความปีติยินดีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะเป็นมงคลแก่ชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.กระบี่ว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2567 วันสุดท้าย มีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ ที่วิหาร วัดมหาวชิรมงคล(วัดบางโทง) อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน แม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ทุกคนมุ่งมั่นด้วยแรงศรัทธาที่จะมีโอกาสเข้าสักการะเป็นมงคลแก่ชีวิต โดยเฉพาะช่วงเย็น เวลา 18.00 น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชรมว.วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายสมชาย หาญภักดีปฏมา ผวจ.กระบี่ พร้อมข้าราชการฝ่ายต่างๆ นายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการ นายเกษม มูลจันทร์รองเลขาธิการ และนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รองเลขาธิการ และคณะกรรมการสถาบันฯ เข้าร่วมพิธี

จากนั้นมีพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเวียนทักษิณาและเข้าถวายสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ โดยช่วงค่ำยังคงมีพุทธศาสนิกชนเข้าแถวบริเวณต้นถนนปากทางเข้าวัด เพื่อขึ้นรถเข้าบริเวณวัด จนถึงเวลาปิดให้สักการะ คณะสงฆ์อินเดีย-ไทย และเจ้าหน้าคัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑ์สถานอินเดีย ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุเข้าประดิษฐานชั่วคราว ณ ห้องความมั่งคงเพื่ออัญเชิญเสด็จกลับช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น

ต่อมาเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มี.ค. คณะกรรมการฝ่ายไทยและอินเดีย ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ จากวัดมหาวชิรมงคล ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ตลอดเส้นทางมีพุทธศาสนิกตั้งโต๊ะหมู่บูชาและรวมกลุ่มส่งเสด็จกลับด้วยความปีติยินดี

ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ กลับประเทศอินเดีย โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง วัฒนธรรม นายชัยพล เอี่นมสุข อธิบดีการสการศาสนา นายนาเกรซ ซิงห์ เอกเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 970 ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ และนายเกษม มูลจันทร์ รองเลขาธิการ ร่วมพิธีอัญเชิญขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดีย มีทหารกองเกียรติยศของไทย และคณะข้าราชการไทยร่วมพิธี

สำหรับตัวเลขผู้เข้าสักการะ พระบรมสารีรอกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ ครั้งประวัติศาสตร์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม แถลงว่ากรุงเทพมหานคร 2,085,360 คน จ.เชียงใหม่ 511,189 คน, จ.อุบลราชธานี 810,374 คน จ.กระบี่ 720,667 คน รวมทั้งหมด 4,127,590 คน.