ทายาทสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พัทลุง เข้ารับเงินงวดแรกแล้ว

หมวดหมู่ : พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 642
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ทายาทสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ทายาทสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พัทลุง เข้ารับเงินงวดแรกแล้ว

พัทลุง-ทายาทสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ที่เสียชีวิตในปี  2564-2565  เข้ารับเงินในงวดแรกแล้วรายละ 105,450  บาท


     จากกรณีทายาทของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ที่เสียชีวิตลงในปี 2564-2565 ได้เข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าว เนื่องจากทายาทยังไม่ได้รับเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด แต่อย่างใด  เนื่องจากในแต่ละปีทางสมาคมฯจะหักเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวปีผู้เสียชีวิตปีละ 70 ราย  ซึ่งสมาชิกฯจะต้องจ่ายเงินให้กับสมาคมฯ จำนวน2,150 บาท/ปี  ทำให้ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตในปี 2564–2565  จำนวน 76 ราย  ยังไม่ได้รับเงินจากสมาคมฯเป็นเงินมากกว่า 15 ล้านบาท   เนื่องจากสมาชิกเสียชีวิตเกินปีละ  70 ราย  ทำให้สมาคมฯไม่มีเงินที่จะจ่ายแก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตได้  ในส่วนการจ่ายเงินในปี 2566 นั้น ไม่มีปัญหาการจ่ายเงินแก่ทายาทฯแต่อย่างใด เนื่องจากมีสมาชิกเสียชีวิตเพียง 62  ราย และสมาคมฯได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากสมาชิกคนละ2,280 บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวไปมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต


     ความคืบหน้าเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อตอนสายวันที่ 5 ต.ค.2566 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  ถนนราเมศวร์  อ.เมืองพัทลุง บรรดาทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตทั้ง  76  ราย  ได้ทยอยเดินทางมากรอกข้อมูลในการขอรับเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุงจำกัด  ส่วนเงินที่ได้รับในครั้งนี้ทางสมาคมฯจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของทายาทในแต่ละคน  โดยทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตในช่วงปีดังกล่าวจะได้รับเงินรายละ  111,000  บาท  หลังจากที่ทางสมาคมฯได้หักเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ซึ่งเป็นเงินหักคนละ 5,550 บาท  ทำให้ทายาทจะได้รับเงินจากสมาคมฯคนละ  105,450  บาท       เนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  มีสมาชิกที่จ่ายเงินแก่สมาคมฯ คนละ 2,280 บาท   จำนวน  3,700  ราย  จากจำนวนสมาชิกในปี  2565  จำนวนทั้งสิ้น  7,407  ราย  ในขณะที่มีสมาชิกฯ ได้เข้ามาระเงินแก่สมาคมฯอย่างต่อเนื่อง  หลังจากนี้ทางสมาคมฯก็จะนำเงินดังกล่าวไปจ่ายแก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตในงวดที่  2  ต่อไป  ซึ่งจากสมาชิกฯเข้ามาชำระเงินครบทั้ง  7,407  ราย ทางทายาทจะได้รับเงินคนละประมาณ  200,000 บาท  ในขณะที่ทายาทบางคนยังมีข้อสงสัยในแบบกรอกรายละเอียดการรับเงินจากสมาคมฯ  ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯก็ได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจแก่ทายาทจนเป็นที่พอใจแล้ว  


     ขณะที่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตได้ขอบคุณสื่อมวลชน ที่ได้เสนอข่าวความเดือดร้อนของทายาทฯจนนำไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวในครั้งนี้.