ธ.ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ กองทัพอากาศ ส่งถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, ทั่วไป, ภาคใต้,

อ่าน : 1,134
มอบถุงยังชีพ ธนาคารไทยพาณิชย์ กองทัพอากาศ ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์ น้ำใจไทยพาณิชย์
ธ.ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ กองทัพอากาศ  ส่งถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

        จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ประชาชนได้รับเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกองทัพอากาศจัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ถุง ภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป น้ำพริก ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นการเร่งด่วนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที โดยมี พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการนักเรียนจ่าอากาศ และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรม ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ

        ถุงยังชีพทั้งหมดนี้ได้ถูกลำเลียงขึ้นอากาศยานของกองทัพอากาศ ไปยังกองบิน 56 หาดใหญ่ เพื่อนำส่งให้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดปัตตานีและยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเจตนารมณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” เติมพลังให้ยิ้มสู้ด้วย “น้ำใจไทยพาณิชย์”.