ปัตตานีตรวจเข้ม นอภ.-หน.ส่วนราชการ หาสารเสพติด แต่ไม่มีใครติด

หมวดหมู่ : ปัตตานี, ทั่วไป,

อ่าน : 529
ปัตตานีจัดตรวจหาสารเสพติดนายอำเภอ 12 อำเภอ หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ปัตตานีตรวจเข้ม นอภ.-หน.ส่วนราชการ หาสารเสพติด แต่ไม่มีใครติด

ปัตตานี-จังหวัดปัตตานีจัดตรวจหาสารเสพติดนายอำเภอ 12 อำเภอ และหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน รวม 117 คน ด้านรักษาการผู้ว่าฯกล่าวก่อนจะจับเอาผิดคนใดคนหนึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐต้องบริสุทธิไม่เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเข้าวันที่ 27 ตุลาคม 2565  นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เรียกประชุมนายอำเภอ และประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนในจังหวัดปัตตานี พร้อมขอความร่วมมือนายอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ รวม กว่า  117 คน เพื่อตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ห้องพญาตานี โดยมีนายภาณุวัฒน์   เวชสารศรี ศอ.ปส.จ.ปน.นำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้


นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำข้อสั่งการของ เรื่องการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน โดยมีมาตรการที่สำคัญ 4 ด้านคือ 1.มาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืน 2.มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 3.มาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และ 4.การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต   เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน


“ก่อนจะจับเอาผิดคนใดคนหนึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐต้องบริสุทธิไม่เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ สังคม และประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และทางจังหวัด ได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของบุคลากรในสังกัด และจะทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากพบบุคลากรในสังกัดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติดให้ดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทันที” นายสมนึกกล่าว


สำหรับผลการแสดงผลการตรวจนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีรวมแล้ว จำนวน 117 นาย ทั้ง 117 นาย ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :