วอน สว.ช่วยประสานหน่วยงานอนุรักษ์คุณภาพชีวิตคณะหนังตะลุง

หมวดหมู่ : พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 392
หนังตะลุง แนวทางอนุรักษ์หนังตะลุงภาคใตั
วอน สว.ช่วยประสานหน่วยงานอนุรักษ์คุณภาพชีวิตคณะหนังตะลุง

พัทลุง-คณะสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ลงพื้นที่รับฟังแนวทางอนุรักษ์หนังตะลุงภาคใตั ตัวแทนหนังตะลุงพื้นที่ จ.พัทลุง วอนสว.ประสานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทหนังตะลุง และคุณภาพชีวิตคณะหนังตะลุง


     เมื่อตอนสายวันที่ 7 ก.ย.2566 นายฉัตรชัย อุสาหะ รอง ผวจ.พัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมารับความคิดเห็นในประเด็นการผลักดันและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ของศิลปินพื้นบ้านสาขาการแสดงหนังตะลุง โดยมีตัวแทนของนายหนังตะลุงของ จ.พัทลุงเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ที่ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 


     การประชุมครั้งนี้นายหนังตะลุงคณะรุ่งวิเชียร เสียงทอง หนังตะลุงชื่อดังของภาคใต้ได้แสดงทอล์คโชว์ให้คณะสว.ได้รับชมด้วย ในขณะเดียวกันตัวแทนนายหนังตะลุงได้ขอให้ทางจังหวัดและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นความสำคัญของการไหว้ครูของหนังตะลุง ณ บ้านพญาขัน อ.เมืองพัทลุง เหมือนกับการไหว้ครูของมโนราห์ ณ วัดท่าแคอ.เมืองพัทลุง จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกแล้ว ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจังหวัด และวัดต่างๆ ก็ควรสนับสนุนส่งเสริมการแสดงหนังตะลุงเนื่องในงานต่างๆด้วย มิใช่ปล่อยให้ผู้รับเหมาจัดงานเองโดยไม่มีการแสดงหนังตะลุงเหมือนในขณะนี้ 


     นอกจากนั้นตัวแทนนายหนังตะลุงยังได้เสนอให้มีการจัดตั้งหอศิลปะการแสดงประจำจังหวัด เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย มีหลักสูตรท้องถิ่นการแสดงหนังตะลุงในสถานศึกษา ขึ้นทะเบียนนายหนังตะลุงและจัดทำทำบัตรประจำตัวให้นายหนังตะลุงโดยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ การนำงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยบางส่วนเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของหนังตะลุงเนื่องในงานสำคัญๆต่างๆ  การดูแลด้านสวัสดิการของหนังตะลุง โดยเฉพาะครอบครัวของหนังตะลุงในจังหวัดพัทลุงที่มีมากกว่า 5,000 คนนั้น เพิ่มได้รับการช่วยเหลือเงินจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเร็วๆนี้เอง 


     ส่วนการสนับสนุนส่งเสริมหนังตะลุงนั้นมีเพียง อบจ.พัทลุงเท่านั้น นอกนั้นยังไม่เห็นความสำคัญของหนังตะลุงบางหน่วยงานยังกีดกันการการแสดงหนังตะลุงอีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้มีการให้ความรู้แก่หนังตะลุงในการเผยแพร่การแสดงทางโซเซียล  เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่หนังตะลุง  รวมทั้งการจัดงานการแสดงหนังตะลุงในระดับประเทศ  ณ  บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  ฯลฯ  ซึ่งทางคณะ สว.ได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของตัวแทนนายหนังตะลุงในหลายๆประเด็น  และจะได้นำปัญหา และข้อเสนอแนะไปแจ้งและประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไป.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :