สงขลาจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธ์ จากวัดแหลมบ่อท่อ-กระแสสินธุ์

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 196
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
สงขลาจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธ์ จากวัดแหลมบ่อท่อ-กระแสสินธุ์
          สงขลา - จังหวัดสงขลา จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ ณอุโบสถวัดชัยมงคล พระอารามหลวง  
     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วม ในงานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา
     ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการ ลำดับขั้นตอนการประกอบพิธี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด ซึ่งภายหลังจากที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทั้ง 75 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป
     จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพิธีอันเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติบูชาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 17.09 น. และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :