สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง เตรียมจ่ายเงินสมาชิก งวดแรก 76 ราย

หมวดหมู่ : พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 10,493
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง เตรียมจ่ายเงินสมาชิก งวดแรก 76 ราย

พัทลุง-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด เตรียมจ่ายเงินงวดแรกให้กับทายาทผู้เสียชีวิต 76 ราย ในวันที่ 5 ต.ค. 66 นี้ 

 

     กรณีบุตรสาวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ที่เสียชีวิตลงในปี 2565 แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด แต่อย่างใด ซึ่งจากการติดตาม ตรวจสอบข่าวดังกล่าวของผู้สื่อข่าว  พบว่าในแต่ละปีทางสมาคมฯจะหักเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวปีผู้เสียชีวิตปีละ 70 ราย ซึ่งสมาชิกฯจะต้องจ่ายเงินให้กับสมาคมฯ จำนวน  2,150 บาท/ปีและพบว่าในระหว่างปี 2564 – สิ้นปี 2565 มีทายาทผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับเงินจากสมาคม จำนวน 76 ราย เป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาท เนื่องจากสมาชิกเสียชีวิตเกิน 70 ราย ที่สมาคมฯได้เก็บเงินจากสมาชิกไว้ ส่วนการจ่ายเงินในปี2566 นั้น ไม่มีปัญหาการจ่ายเงินแก่ทายาทฯแต่อย่างใด ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น 


     ความคืบหน้าเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ข่าวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ทางคณะกรรมการสมาคมฯก็ได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดยล่าสุดพบว่ามีสมาชิกของสมาคมฯ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566 มีทั้งสิ้น 7,475 รายซึ่งทางสมาคมฯได้มีมติให้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้เข้ามาชำระเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวต่อสมาคมฯ คนละ 2,280 บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวไปมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 76 รายตามขั้นตอนต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากบรรดาสมาชิกด้วยดี ส่วนสมาชิกที่เข้ามาเป็นสมาชิกในปี 2566 นั้นไม่ต้องชำระเงินดังกล่าว 


     อย่างไรก็ตามในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. ทางสมาคมฯจะมอบเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด ทั้ง 76 ราย ในงวดแรกโดยทายาทจะได้รับเงินดังกล่าวประมาณคนละ 100,000 บาท และเมื่อมีสมาชิกนำเงินมาชำระแก่สมาคมฯ ทางสมาคมฯก็จะจัดให้มีการมอบเงินแก่ทายาทผู้เสียชีวิตในงวดที่ 2 ต่อไป ในส่วนของสมาชิกของสมาคมฯที่เสียชีวิตในปี2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 52 รายนั้น ไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินให้แก่ทายาทแต่อย่างใด ข่าวคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.