“อนุทิน”ล่องใต้แก้ปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

หมวดหมู่ : พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 519
อนุทิน ชาญวีรกุล เปิด “อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น” โรงพยาบาลควนขนุน
“อนุทิน”ล่องใต้แก้ปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

พัทลุง-“อนุทิน” ล่องใต้เป็นประธานเปิด “อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น” โรงพยาบาลควนขนุน พร้อมแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งให้กำลังใจ อสม.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อตอนสายวันที่ 14 ต.ค.2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจ.พัทลุง และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ที่โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.นาที  รัชกิจประการ  ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง(รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และพี่น้อง อสม. ร่วมให้การต้อนรับ


 จากนั้นนายอนุทิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น” โรงพยาบาลควนขนุน  พบปะเยี่ยมพี่น้อง อสม. ร่วมพูดคุยกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ  เพื่อรับฟังปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ จ.พัทลุง  พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น และชมบูธนิทรรศการที่จัดภายในอาคาร


ทั้งนี้โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง ได้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อปี 2527 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง มีหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชน 


พร้อมทั้งเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายระดับ M2 มีศักยภาพในการรองรับการดูแลประชาชนในเขต  อ.ควนขุน  อ.ป่าพะยอม และ  อ.ศรีบรรพต จำนวนประชากรโดยรวมประมาณ 150,000 คน สามารถให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการ ตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง โดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เช่น อายุรแพทย์ทั่วไปอายุรแพทย์ด้านหัวใจ แพทย์หู คอ จมูก กุมารแพทย์และกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และสูตินรีแพทย์ รวมถึงแพทย์เฉพาะทาง


ทางโรงพยาบาลได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,919 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณ 67,708,000 บาท พร้อมรองรับการให้บริการผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทาง ช่วยลดความแออัด ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลพัทลุง  


นอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขยังได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 352 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้นใช้งบผูกพันระหว่างปี พ.ศ. 2566–2568 โดยจะมีการดำเนินการก่อสร้างได้ในต้นเดือนมกราคม 2566 อย่างแน่นอน  สำหรับอาคาร 6 ชั้นดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นห้องฉุกเฉิน ชั้นที่ 2 เป็นห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุ ชั้นที่ 3 เป็นห้องผู้ป่วยหนัก จำนวน 28 เตียง ชั้นที่ 4 เป็นศูนย์ฟอกไตเทียม จำนวน 100 เครื่อง ชั้นที่ 5 เป็นห้องผ่าตัดส่วนหัวใจ 2 ห้อง ห้องผ่าตัดใหญ่ และห้องผ่าตัดกระดูก รวม 10 ห้อง 


สำหรับชั้นที่ 6 เป็นศูนย์การดูแลสุขภาพแพทย์แผนไทย/แผนจีน ศูนย์การดูแลสุขภาพ และศูนย์ตรวจเช็คสุขภาพ  ซึ่งขณะนี้ทางด้าน นายแพทย์ จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง  ได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกๆด้านแล้ว  


พร้อมกันนั้นทางโรงพยาบาลพัทลุงยังได้นำเงินบำรุงโรงพยาบาล  จำนวน  100  ล้านบาท  มาก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 10 ชั้น บรรจุรถยนต์ได้ประมาณ 550 คัน  เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้นดังกล่าว   แก้ปัญหาการขาดแคลนที่จอดรถยนต์ ฯลฯ แล้วเช่นกัน  คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในปี  2566 นี้