แฉรัฐทุ่มเงิน 13 ล้านบาท สูญเปล่าแก้ปัญหาพืชน้ำในทะเลน้อยปี 2564

หมวดหมู่ : พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 461
แฉรัฐทุ่มเงินสูญเปล่า แก้ปัญหาพืชน้ำในทะเลน้อยในปี 2564 เครื่องดูดโคลน
แฉรัฐทุ่มเงิน 13 ล้านบาท สูญเปล่าแก้ปัญหาพืชน้ำในทะเลน้อยปี 2564

พัทลุง-แฉรัฐทุ่มเงินสูญเปล่าในการแก้ปัญหาพืชน้ำในทะเลน้อยในปี 2564 มากกว่า  13  ล้านบาท  ส่วนการขออุปกรณ์ประจำที่กลับได้เครื่องดูดโคลนแทน


นายฉิ้น บัวบาน สมาชิกสภาองค์กรชุมชนพนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เปิดเผยว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกและเป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำนานาชนิด และฝูงควายน้ำนั้น  นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคใต้  ซึ่งทางท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐได้ใช้งบประมาณในการกำจัดพืชน้ำในทะเลน้อยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2560-2561 นั้น มีมากกว่าปีละ 30  ล้านบาท  


จากนั้นในปี 2564 กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาลตำบลทะเลน้อย และเทศบาลตำบล พนางตุง ในการกำจัดพืชน้ำในทะเลน้อยรวมทั้งสิ้น  13,300,000 บาท  แต่การดำเนินงานดังกล่าวกลับไม่ได้ผลเนื่องจากพืชน้ำมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การใช้งบประมาณดังกล่าวจึงเป็นการใช้งบประมาณที่สูญเปล่า  ไม่ยั่งยืนและไม่คุ้มค่า  


นายฉิ้นฯ กล่าวอีกว่า  สภาองค์กรชุมชนตำบลพนางตุง และสภาองค์กรชุมชนตำบลทะเลน้อย ได้ยื่นข้อเสนอการแก้ปัญหาพืชน้ำในทะเลน้อยแบบยั่งยืนและคุ่มค่า โดยขอให้ภาครัฐจัดซื้อรถแมคโฮพร้อมเรือพอนทูน และเรือบรรทุกพืชน้ำ  มาประจำที่ทะเลน้อย  จำนวน  2  ชุด มูลค่าประมาณ  30  ล้านบาท  ซึ่งภาครัฐก็รับปากโดยจะใช้งบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำในการจัดซื้อในวงเงินประมาณ  24  ล้านบาท  แต่ภายหลังได้รับแจ้งว่าได้จัดซื้อเครื่องดูดโคลนมาใช้แทน  ซึ่งไม่ตรงกับความต้องในการแก้ปัญหาพืชน้ำในทะเลน้อยตามความต้องการของภาคประชาชน  จนส่งผลให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  


ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565  ที่ผ่านมาทางประธานสภาองค์กรชุมชนทั้ง 2 ตำบล ได้ยื่นหนังสือไปยังผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาพืชน้ำในทะเลน้อยแล้ว.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :