FAO มาตรวจ เตรียมขึ้นทะเบียน”ควายทะเลน้อย” มรดกโลกทางการเกษตร

หมวดหมู่ : พัทลุง, ทั่วไป,

อ่าน : 463
คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ควายน้ำทะเลน้อย ขึ้นทะเบียนควายน้ำทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร
FAO มาตรวจ เตรียมขึ้นทะเบียน”ควายทะเลน้อย” มรดกโลกทางการเกษตร

พัทลุง-คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ จากองค์การอาการและเกษตรแห่งสหประชาติ (FAO) มาตรวจประเมินพื้นที่ “ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย “ ที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนควายน้ำทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงระหว่างวันที่  5 – 7 ตุลาคม 2665  นายฉัตรชัย อุสาหะ  รอง  ผวจ.พัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ  ศ.สลิม เซกรี คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO ) ที่ได้มาร่วมรับการตรวจประเมินพื้นที่ “ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย “ ที่บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง เพื่อพิจารณาให้การรับรองเป็นมรดกโลกทางการเกษตร  


ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก  FAO  ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับ  FAO  ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจัดทำเอกสารเสนอ  GIAHS  เพื่อเสนอขอรับการรับรองเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร  โดยได้เสนอให้จัดทำเอกสารข้อเสนอพื้นที่ “ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย”  เพื่อพิจารณาให้การรับรองเป็นมรดกโลกทางการเกษตรต่อไป


สำหรับ“ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย”  เป็นระบบการเลี้ยงควายแบบปล่อยทุ่งในบริเวณทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางการเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนมายาวนานกว่า  250  ปี  โดยพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยมีความสำคัญที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมาก  จนได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุมน้ำโลก  


ส่วนควายในบริเวณพื้นที่ทะเลน้อยฯ มีความโดดเด่นในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่  เมื่อฤดูน้ำมากก็จะดำน้ำลงไปกินอาหารในน้ำ  และควายยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา  ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ทะเลน้อย  ทำให้นกที่เคยสูญพันธุ์ไป  อาทิ  นกกาบบัว  นกเป็ดหงส์ ฯลฯ กลับคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำหลังจากที่หายไปกว่า  20  ปี ในขณะที่คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ( Scientific  Advisord Group : SAG มีความมั่นใจสูงว่า “ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย “  มีโอกาสที่สูงมากที่จะผ่านการรับรองเป็นมรดกทางการเกษตร (GIAHS) ในครั้งนี้   


นายกฤษณ์ หาญสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานการเกษตรต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ของคณะกรรมการ FAO ในวันนี้เป็นการประเมินศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่ ที่จะขอขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรของโลก (GIAHS) โดยจะนำข้อมูลเพิ่มเติมเสนอคณะกรรมการองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) เพื่อที่จะให้ทาง ศ.สลิม เซกรีได้พิจารณาและนำเสนอข้อมูลเขตพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ที่ได้ลงพื้นที่เอง และนายกฤษณ์ หาญสวัสดิ์ ยังกล่าวอีกว่า คาดว่าจะมีข่าวดีในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรของโลก (GIAHS) ต่อไป.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :